Inleiding

Deze website maakt onderdeel uit van het Handboek Postwaarden Nederland, een uitgave van Royal Joh. Enschedé Haarlem, gestart in 1994 en in november 2023 bestaand uit een hoofdwerk en 69 losse afleveringen (band I - IX). Het doel van deze website is drieledig,

1. het plaatsen van informatie die anders niet gepubliceerd zou worden in verband met de beperkte plaatsruimte.
2. een forum te zijn voor de lezers om opmerkingen te maken, aanvullingen te geven en/of vragen aan de redactie te stellen.
3. de redactie de mogelijkheid te bieden om vragen aan de lezers te stellen.

Ad. 1.
Het komt voor dat informatie die bijeen is gebracht voor het Handboek niet in zijn geheel daarin kan worden geplaatst. Om deze informatie niet verloren te laten gaan is besloten deze alsnog te publiceren op deze website. Met name wordt erop gewezen dat in het Handboek gepubliceerd of alsnog te publiceren materiaal niet op deze site wordt opgenomen. De site is dus geen vervanging van het Handboek, maar uitsluitend een aanvulling. Als eerste werden de tarieven voor postpakketten al dan niet per luchtpost en de luchtrechten naar het buitenland vanaf 1946 tot 1 juli 1971 gepubliceerd, voor zover deze niet reeds in het Handboek zijn opgenomen.
Voorts de portlijsten 1850, 1855 en nieuw opgerichte kantoren tot 1871.


Voor de emissies A8 Cijfertype 1899 en A9 Bontkraag zijn twee tabellen met de briefkaarten welke overdrukt zijn met een andere waarde in de periode 1919-1927. Voor deze briefkaarten zijn wij opzoek naar de vroegste gebruiksdatum. De ons bekende vroegste datum zijn ook in twee tabellen weergegeven (voor enkele- en dubbele briefkaarten).


Er is een overzicht aanwezig van de ons bekende postbewijzen (1884-1900) en welke puntstempel op de postbewijzen bekend zijn.


Schematische overzichten van de velopmaken voor de Inhuldigingszegels (Emissie A33) zijn als aanvulling op de website te vinden – www.postwaarden.nl/overzichtBea.html -

Verder zijn er een aantal emissies beschikbaar voor een presentatie, zie A24 Cijfertype 1946-1976 en Gelegenheidzegels met en zonder toeslag

Ad 2.
De redactie wil graag van U op- of aanmerkingen dan wel aanvullingen op de tekst in het Handboek ontvangen. Deze opmerkingen kunt U hier kwijt.

Ad. 3.
Om in bepaalde gevallen inzicht te krijgen in wat er bestaat op een bepaald gebied wil de redactie de lezers vragen bepaalde informatie in hun verzamelingen op te zoeken. Vanzelfsprekend wordt deze informatie vertrouwelijk behandeld, maar het totaal wordt wel in de artikelen in het Handboek verwerkt. 

  

- Terug / Home -